tin tức sự kiện

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Mục tiêu của Chương trình 2. Nhiệm vụ của Chương trình 3. Các giai đoạn thực hiện Chương trình 4. Giải pháp thực hiện Chương trình 5. Trách nhiệm thực hiện Chương trình


Quốc hội được đề xuất có nhiệm vụ giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016