thông báo

Mua sắm các vi chất dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm các trang thiết bị thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:


Người đang hút thuốc lá
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016