Tin tiêu điểm

HỌP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THÔNG TIN BỆNH NHÂN GIỮA TRUNG TÂM Y TẾ VÀ CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH KHÁC
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, Thạnh Phú là nơi có nhiều thế hệ cán bộ ngành y đã từng chiến đấu và công tác gắn bó trên mảnh đất nầy. Dù phải chịu cảnh bom đạn do kẻ thù gây ra với bệnh xá, ...

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016