chỉ đạo tuyến

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC - GPP TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản số 737/KCB-QLCL chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh

Quy định về điều kiện tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016