tin tức bệnh viện

Tập huấn “Quy tắc ứng xử”
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2019) ]


Tập huấn “Quy tắc ứng xử”

Ngày 22.3.2019, Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú tổ chức tập huấn về “Quy tắc ứng xử” tham gia buổi tập huấn có trên 30 viên chức, người lao động ở các Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực và hơn 60 viên chức, người lao động của các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế.

 

ảnh: CCVC-NLĐ dự tập huấn

Trong những năm qua y tế Thạnh Phú đã đạt được nhiều thành tựu to lớn làm thay đổi một cách sâu sắc trên tất cả các phương diện từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, từ y tâm y thuật đến y đức. Có rất nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên thực tế vẫn tồn tại những biểu hiện tiêu cực như lời nói chưa thật sự nhẹ nhàng với bệnh nhân, tinh thần phục vụ chưa cao, ứng xử nghề nghiệp chưa tốt... làm giảm uy tín của người thầy thuốc và vị thế của ngành.

          Tại buổi tập huấn ông Phạm Văn Lưu - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú thông qua Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế” để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động nhằm khơi dậy lương tâm, ý thức tự giác, sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc, nhằm thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với bệnh nhân với mục đích đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện văn minh trong giao tiếp ứng xử trong đơn vị.

ảnh: Ông Phạm Văn Lưu - Phó trưởng phòng TCHC triển khai Thông tư 07/2014/TT-BYT

Thực hiện Quy tắc ứng xử trong khám chữa bệnh là một việc làm cần thiết, thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.                                                                                    
Nguyễn Ninh - Phòng TCHC
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016