chỉ đạo tuyến

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2017) ]

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN


 

 

Trong những năm qua công tác khám bệnh, chữa bệnh ở nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Y tế cơ sở được củng cố, 100% xã có trạm y tế. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từng bước được nâng cao, nhiều bệnh viện được cải tạo và xây dựng mới; một số bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh đã triển khai áp dụng những kỹ thuật y học tiên tiến ngang tầm với các nước trong khu vực cứu chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, cấp cứu kịp thời những vụ tai nạn lớn, khắc phục thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh; các kỹ thuật cao cũng đã được triển khai như: ghép gan, ghép thận, nong mạch vành, phẫu thuật thần kinh, mổ tim hở, phẫu thuật nội soi, mổ pharco, thụ tinh trong ống nghiệm…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác khám bệnh, chữa bệnh còn một số mặt hạn chế: tình trạng quá tải, người bệnh phải nằm ghép tại các bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh khá phổ biến; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm qui định trong quá trình cung ứng thuốc; tình trạng lạm dụng xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng chưa được thừa nhận giữa các bệnh viện cùng tuyến gây tốn kém cho người bệnh; những việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ y tế chậm được khắc phục làm giảm lòng tin của nhân dân.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: một số cơ sở còn thiếu bác sỹ, đặc biệt bác sỹ chuyên khoa, cận lâm sàng; giường bệnh điều trị nội trú còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân; chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cung ứng thuốc, bảo hiểm y tế, viện phí chậm được đổi mới nên chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội; sự chênh lệch về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các bệnh viện, giữa các tuyến trong khiviện phí không có sự chênh lệch đáng kể; công tác giáo dục y đức thực hiện chưa thường xuyên, sự kiểm tra, giám sát chưa liên tục.

Để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Ngành thực hiện ngay một số hoạt động sau:

1. Hạn chế tình trạng quá tải bệnh viện

- Trước mắt, các bệnh viện cần bố trí, sắp xếp lại nơi làm việc hợp lý tạo thêm buồng bệnh điều trị; tăng cường phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để điều trị người bệnh; xây dựng lịch làm việc và bố trí cán bộ hợp lý, cải tiến quy trình, thủ tục khám bệnh để rút ngắn thời gian chờ khám bệnh và làm xét nghiệm cận lâm sàng; nâng cao hiệu quả điều trị nhằm rút ngắn thời gian điều trị nội trú, tăng cường điều trị ngoại trú; bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ người bệnh, không để người bệnh phải mua thêm thuốc, vật tư tiêu hao trong thời gian điều trị nội trú.

- Giám đốc bệnh viện tuyến Trung ương tham mưu cho Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch giường bệnh bảo đảm nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân cụ thể: Phấn đấu đến năm 2009, các bệnh viện giảm tình trạng người bệnh phải nằm ghép xuống dưới 10%. Đến hết năm 2010 cơ bản không còn người bệnh nằm ghép (trừ khi có thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ hàng loạt…).

2. Nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biện pháp bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế để nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở đặc biệt là tuyến quận, huyện; thực hiện tốt quy chế vào viện, ra viện, chuyển viện góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên;

- Hàng năm các bệnh viện phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến rõ ràng, cụ thể, phù hợp cho từng bệnh viện, tập trung vào công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo phương thức “đồng bộ, tại chỗ”. Tăng cường hợp tác giữa các bệnh viện, giữa các tuyến; xây dựng và triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh; bệnh viện ban ngày, chăm sóc tại nhà, bác sỹ gia đình (để góp phần giảm quá tải).

3. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác khám bệnh, chữa bệnh

- Bệnh viện cần tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; chủ động huy động các nguồn vốn thông qua xã hội hoá công tác khám bệnh, chữa bệnh dưới nhiều hình thức như: liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong việc hiện đại hoá bệnh viện, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao, cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị y tế theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn chế;

-Khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân. Phấn đấu đến năm 2010 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất có 02 giường bệnh tư nhân/10.000 dân.

4. Nâng cao y đức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Công tác giáo dục y đức cho cán bộ y tế phải được thực hiện thường xuyên. Đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là học tập làm theo lời Bác “Thầy thuốc như mẹ hiền” vào sinh hoạt thường kỳ của đơn vị. Cán bộ y tế phải làm tốt chuyên môn nghiệp vụ của mình, thực hiện nghiêm các qui chế chuyên môn đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh. Không lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

- Chấn chỉnh và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng. Số điện thoại đường dây nóng phải được công khai tại những nơi mọi người dân dễ dàng nhận thấy;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khen thưởng thích đáng về tinh thần và vật chất cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

5. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quản lý về công tác khám bệnh, chữa bệnh

Các vụ, cục thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được phân côngkhẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản quản lý về công tác khám bệnh, chữa bệnh như: Quy chế bệnh viện, các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, các qui định cung ứng thuốc, xã hội hoá trang thiết bị y tế, các văn bản về chính sách viện phí, bảo hiểm y tế, chính sách ưu đãi, chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế ngành trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phải xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 6 tháng/lần về Bộ Y tế ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu
Ban biên tập
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016