quản lý chất lượng

Công văn số 3134/SYT-NVD ngày 21 tháng 10 năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2017) ]


Công văn số 3134/SYT-NVD ngày 21 tháng 10 năm 2016

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc đối với thuốc :

- Thuốc viên nén  Salubutamol 2mg, số lô: 011115, HD: 04/11/2018, SĐK: VD-23028-15 do Công ty CP Dược phẩm Tipharco sản xuất.

Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  về các chỉ tiêu định lượng

- Thuốc viên nén dài bao phim Cimetidin 400mg, số lô: 070815, HD: 03/08/2018, SĐK: VD-15621-11 do Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam sản xuất.

- Lý do:  Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  về các chỉ tiêu độ hòa tan.
Ban biên tập
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016